Příprava a zajištění STK

Všechna evidovaná silniční motorová vozidla dle zákona (zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999Sb. (dále jen „zákon“), který platí od 1.7.2001) podléhají pravidelnému měření emisí. Na základě tohoto zákona zajišťujeme provádění pravidelných technických kontrol a měření emisí u vznětových a zážehových motorů.

Co potřebuji na STK?

  • technický průkaz (velký techničák) originál
  • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák)
  • protokol o měření emisí
  • NA VOZIDLE BY MĚLY BÝT NAMONTOVÁNY TY PNEUMATIKY, KTERÉ JSOU ZAPSÁNY V TECHNICKÉM PRŮKAZU

Objednejte se na tel.: +420 725 808 100 nebo +420 722 746 997