Možnost odtahu havarovaného nebo nepojízdného vozidla.

  • Odvoz vozidel s ukončenou životností na eko.likvidaci
  • Odtah havarovaných vozidel
  • Odtah nepojízdných vozidel
  • Uskladnění vozidel v hlídaném objektu

Kontaktujte odtahovou službu na tel.: +420 725 808 100