• běžný servis klimatizace (vysátí směsi, rozdělení směsi na plyn , olej a barvivo, vakuace, tlaková zkouška , podtlaková zkouška)
  • čištění klimatizace
  • plnění klimatizace

Pravidelná péče Vám zajistí správnou funkčnost.

Minimálně 1x ročně je vhodné vyměnit kabinový filtr a provést dezinfekci výparníku i větracího systému, aby se předešlo množení bakterií a tvorbě nežádoucího zápachu z klimatizace.

Přibližně 1x za 2 roky je dobré vyměnit i dehydrátor (filtr) v systému klimatizace.

Objednejte se na tel.: +420 725 808 100 nebo +420 722 746 997